Aby mieć dostęp do archiwum należy się zalogować

Aktualności

2018-04-22   

Komunikat 2/2018

1.        W związku ze złożeniem rezygnacji przez kolegów prezesa i skarbnika na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory uzupełniające. W załączeniu aktualny porządek obrad i propozycje uchwał.

2.        Z członkostwa w kole zrezygnował kol. Br. Szneider

3.        Proszę o zabranie legitymacji członkowskich PZŁ (dot tylko kolegów którzy dostarczyli aktualne zdjęcia).

 

2018-04-15   

Komunikat 1/2018

1.  Zarząd Koła Łowieckiego „Rogacz” informuje, iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Łowieckiego „Rogacz”, podsumowujące rok gospodarczo-łowiecki 2017/2018 zostaje wyznaczone na dzień 28.04.2018 (sobota) o godz. 12.00  w                                    Zblewo przy drodze 22. W załączeniu porządek obrad. Nieaktualny

2.  Przystrzelanie broni (obowiązkowe) wyznacza się na dzień 12.05.2018. w godz. 13.30 -17.00 na Strzelnicy w Bietowie. W związku z niską skutecznością strzałów na polowaniach zbiorowych Zarząd Koła zaprasza kolegów do podniesienia umiejętności strzeleckich i organizuje konkurs strzelecki w strzelaniu: „Dzik w przebiegu”. Po zawodach zapraszamy na pieczonego dzika.  Naboje w ilości 5 szt. (tzw. brenek) na myśliwego zapewnia Koło.

3.  Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków pozyskanych w sezonie 2017/2018 odbędzie się 19 marca 18 r.w godz. 13:00 – 17:30, ul. Jaśkowa Dolina 114 Gdansk.Ponowna 18 kwietna w godz 11:00-13:00

4.  Od nowego sezonu obowiązują nowe kryteria selekcji jeleniowatych. Prosimy o dokłade zapoznanie się.

5.  Przypominamy o rozliczeniu sezonu 2017/2018. Zgodnie z uchwałą WZ z 2016r należało tego dokonać do dnia 15.03.18 (odstrzały, rozliczenie prac społecznych, składki i inne zobowiązania finansowe w szczególności za zwierzynę pobraną na użytek własny, 30zł za nową legitymację PZŁ).

6.  U sekretarza koła można odbierać osobiście nowe legitymacjie PZŁ .

7.  Sprawy osobowe:

·    w poczet stażystów przyjęto kol. Macina Okuniewskiego

·     nie zliczono kol. K. Nierzurawskiemu

 

2016-10-14   

Komunikat 5/2016

 

2 Powiatowy Lekarz Weterynari przy PIW w Starogarddzie Gd informuje o zmianie organizacji pracy Labolatorium Wytrawiania przy PIW. Labolatorium będzie badać próbkę w/k włośnia dostarczonego przez myśłiwego w poniedziałki , srody i piątki pomiędzy godz14:30 a 16:30. Próbki mogą być dostarczane od 08:00- 15:00 do PIW w dni robocze. Jednak wyniki będą możliwe do odbioru w poniedziałek, środę i piątek ok 18:00

3. Do krainy Wiecznych łowów odzedł były nasz kol. Zygmund Rohde.

4

 

2016-08-15   

Komunikat 3/2016

1.    Dnia 18.09.2016 ogodz. 15.00 na Stanicy Owcze Błota odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ Rogacz.. W załączeniu porządek obrad i propozycja uchwały

2.    Na podstawie uchwały NRŁ, podajemy wysokość składek członkowskich na rok 2017:

·       składka normalna 355 zł

·       składka ulgowa 195 zł

3.    Termin wpłaty na konto koła mija z dniem 30 listopada 2016r. Członkowie koła opłacają składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego. Do korzystania ze składki ulgowej mają prawo koledzy, którzy ukończyli 70 lat do końca br. oraz młodzież ucząca się lub studiująca na studiach stacjonarnych.

4.    Przed polowaniem zbiorowym w dniu 05.11.2016r. odbędzie się:

·       Msza Św. polowa celebrowana przez kol. ks. Z. Ossowskiego przy Stanicy Myśliwskiej

·  Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Po zakończonym polowaniu na naszej stanicy odbędzie się Biesiada Myśliwska

5.    Przypominamy o uchwale z ostatniego WZ „Podjęto uchwałę o opodatkowaniu członków Koła na kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na organizację 40-lecia powstania Koła – kwota płatna do 31.08.2016 r.”

6.    Koledzy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w polowaniu wyjazdowym w Unisławiu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu u kolegi łowczego do dnia 01.12.2016r. O planie podróży będzie się można dowiedzieć telefonicznie u łowczego i na naszej stronie internetowej. Koszt wynajęcia autobusu pokrywają pasażerowie.

7.    W planie polowań zbiorowych zaplanowano dodatkowe (rezerwowe) polowania zbiorowe, które odbędą się w przypadku zagrożenia planu pozyskania. W czwartek wieczorem przed ewentualnym polowaniem (rezerwowym) zostaną rozesłane informacje SMS, pocztą elektroniczną lub osobisty telefon wykonany do łowczego

.

8.    Na polowaniach w dniach 05.11.16r., 03.12.16r. i 19.12.16r., poczęstunek organizuje Zarząd Koła. Na pozostałych polowaniach posiłek organizuje (nie jest to obowiązkowe) prowadzący polowania. Koszt naganki pokrywają myśliwi uczestniczący w polowaniu

9.    Przypominam kolegom, którzy o dostarczaniu fotografii do nowych legitymacji PZŁ

10. Na kaczki wolno polować w poniedziałki i środy. Na oczku wodnym „Lisie Jamy wprowadzono  całkowity zakaz polowania na kaczki – tereny lęgowe.

11. W dniu 13.08.2016 ok godz.16.00 na Stanicy Myśliwskiej odbędzie się Rodzinna Biesiada Myśliwska. Zapraszamy członków koła wraz z rodzinami i prosimy  o przyniesienie ze sobą wkładu w organizację stołu biesiadnego.

12. Imprezy Myśliwskie

·  28.08.2016 XXII Mistrzostwa Świata Kół Kociewia

·  10.09.2016 Zawody myśliwskie i Braci Kurkowej „O Tabakierę Starosty Powiatu Starogardzkiego”

13. W załączeniu

·       Plan polowań na sezon 2016/2017

·       Uchwały WZ z 23.04.2016

·       Podządek Obrad NWZ i propozycja uchwały

 

 

 

 

2016-05-21   

Telewizja PZŁ

TV PZŁ -telewizja łowiecki (link do tv kliknij)

2012-03-14   

Humor myśliwski

Właściciel przydrożnej gospody mówi do żony:
- Porcja zająca dla tego starszego pana!
- Może lepiej zaproponować mu cos innego?
- Dlaczego?
- Słyszałam jak mówił do faceta, który siedzi za nim przy stoliku, że jest myśliwym. Jeszcze pozna, że nasz zając to kot.


 

 Mąż telefonuje z polowania do domu:
- Kochanie, będę za dwie godziny w domu.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję


Początkujący myśliwy tłumaczy swojemu sąsiadowi:
- Nie ma bardziej chytrych zwierząt od lisa. Wczoraj przez cały dzień tropiłem jednego lisa,
 a gdy w końcu go zastrzeliłem, okazało się, że to pies!

 

2011-10-13   

Link z prognozą pogody + wschody i zachody słońca dla Osieczny

http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=1986