Aby mieć dostęp do archiwum należy się zalogować

Aktualności

2017-05-26   

Wynaęta Stanica


Z soboty na niedzielę kol. Zb Rogaczewski wynajął Stanicę Myśliwską.

2017-05-13   

Zmiana nr telefonu łowczego

Do kol. lowczego należy dzwonic na  nr 694493626

2017-03-31   

Dzierżawa Obwodów

Obwody 263 i 264 zostały nam wydzierżawione na następne 10 lat

Od 1 kwietnia możemy na nich polować !

2017-03-22   

Komunikat 1/2017

Zarząd Koła Łowieckiego „Rogacz” informuje, iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Łowieckiego „Rogacz”, podsumowujące rok gospodarczo-łowiecki 2016/2017 zostaje wyznaczone na dzień 22.04.2017 (sobota) o godz. 12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym  „Mleczarz” w Ocyplu  przy ul. Szkolnej 16. W załączeniu porządek obrad.
2.    Przystrzelanie broni (obowiązkowe) wyznacza się na dzień 17.06.2017. w godz. 13.30 -17.00 na Strzelnicy w Bietowie. W związku z niską skutecznością strzałów na polowaniach zbiorowych Zarząd Koła zaprasza kolegów do podniesienia umiejętności strzeleckich i organizuje konkurs strzelecki w strzelaniu: „Dzik w przebiegu”. Po zawodach zapraszamy na pieczonego dzika.  Naboje w ilości 5 szt. (tzw. brenek) na myśliwego zapewnia Koło.
3.    Przypominamy o rozliczeniu sezonu 2016/2017. Zgodnie z uchwałą WZ z 2016r należało tego dokonać do dnia 15.03.17 (odstrzały, rozliczenie prac społecznych, składki i inne zobowiązania finansowe w szczególności za zwierzynę pobraną na użytek własny).
4.    W związku z odnajdywaniem nie podniesieniej upolowanej zwierzyny przypominamy kolegom o dokładej penetracji miejscu strzału, wpisanie ilości oddanych strzałów ( pudeł też) i gatunku zwierzyny, do ksiązki zgłoszeń pobytu. W sytuacjach wątpliwych nalęzy skorzystać z psa tropiącego.
5.    Przypominamy o dostarczeniu zdjęć do nowych legitymacji łowieckich.
6.    Komisja Kultury ORŁ w Gdańsku zaprasza do udziału w kursie nauki grania na rogu myśliwskim dla początkujących oraz kursie doskonalącym tę umiejętność. Zajęcia będą odbywały się we wtorki, począwszy od dnia 21.03.2017r. na strzelnicy przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku.
7.    Sprawy osobowe:
·    w poczet stażystów przyjęto kol. Andrzeja Nieżurawskiego.
·    w poczet myśliwych przyjęto kol. K. Babickiego i M. Bogaleckiego
8.Zaliczono staż kol. Ramzesowi Pawłowskiemu.
 

2017-02-21   

Informacje

1/.   Ocena  prawidłowości   odstrzału  jeleni – byków  i  danieli – byków  pozyskanych  w  sezonie  2016/2017   odbędzie  się  w  dniach  21  i w godz 13.00 - 17.30 na  strzelnicy  przy  ul. Jaśkowa  Dolina 114

Ocena  ponowna  odbędzie  się  w  dniu  19  kwietnia  / lokalizacja  jw. / . Prosimy  o  powiadomienie zainteresowanych  Kolegów .

 2/.  Zebranie  organizacyjne  kursu  szkoleniowego  na  podstawowe  uprawnienia  do  wykonywania polowania  odbędzie  się  na  strzelnicy  przy  ul. Jaśkowa  Dolina  114  w  dniu  27  marca  o  godz.17. Prosimy  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  poinformować  o  tym  terminie  kandydatów – stażystów  co ma  istotne  znaczenie ze  względów  logistycznych .

 3/. Informujemy , że z uwagi  na  decyzje  władz  miasta  ograniczające  liczbę  i  terminy  zawodów  strzeleckich  na  gdańskiej  strzelnicy P.Z.Ł. Tegoroczne  Okręgowe  Zawody  w  Strzelaniach  Myśliwskich  odbędą  się  w  dniu  12  maja  ( piątek ) . Zgłoszenia  uczestników  z  podaniem  klasy strzeleckiej  oraz  numeru  legitymacji  P.Z.Ł.  lub  numeru  PESEL  prosimy  składać   w    biurze  ZO  do  końca  kwietnia .  Szczegółowe  informacje  i  regulamin  zawodów  prześlemy  w  terminie  późniejszym .

4/.  Ponieważ  / pomimo  zakończenia  sezonu  polowań  na  ptactwo /  przebywający  w  terenie  Koledzy  mogą  się  natknąć  na  zwłoki  martwych  ptaków  padłych  wskutek  zakażenia  wirusem  ptasiej  grypy  HPAI/H5N8  przypominamy , że  zgodnie  z  art. 14  ustawy  prawo   łowieckie  dzierżawcy  obwodów  łowieckich  są  obowiązani  zawiadomić   właściwy  organ  Państwowej  Inspekcji  Weterynaryjnej  , urząd  gminy albo  najbliższy  zakład  leczniczy dla  zwierząt  o dostrzeżonych  objawach  chorób zwierząt  wolnożyjących .

Ponadto , z  uwagi  na  zagrożenie  wspomnianym  wirusem  dla  hodowli  drobiu  / przypadki  padnięć  z  tego  powodu  odnotowano  zarówno  na  północy  jak  i  na  południu  kraju /  Główny  Lekarz  Weterynarii w  porozumieniu  z  Zarządem  Głównym  P,Z,Ł.   wydał  w  tej  sprawie  wytyczne  dla  myśliwych  które  załączamy z  prośbą   o  zapoznanie  z  ich  treścią członków  Waszego  Koła  .

2017-02-20   

Kurs dla sygnalistów

2017-02-02   

IMPREZY KYNOLOGICZNE NA ROK 2017

p.

 

Impreza, data, miejsce

Ceny , terminy, obsada 

1.

Prób Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

30. 04. 2017 –Borowy Las/koło Gowidlina Obsada:

 Zaproszenie

Członkowie PZŁ 30,-

Pozostali              80,-

Zgłoszenia do 23.04.2017

Anna Jedlińska, Janusz Jedliński

Stanisław Ginter, Tomasz Oset

Grzegorz Błaszczyk

2.

Konkursu Pracy Posokowców

09. 04. 2017- Osada Leśna Gaj k/Zblewa Obsada:

 Zaproszenie

 

Członkowie PZŁ 30,-

Pozostali              80,-

Zgłoszenia do 02.04.2017

Waldemar Paszkiewicz, Piotr Gołaszewski

Paweł Bednarczyk, Grzegorz Błaszczyk

Witold Tęgowski

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Pracy Tropowców

27.08.2017- Osada Leśna Gaj k/Zblewa Obsada:

Zaproszenie

Członkowie PZŁ 30,-

Pozostali              80,-

Zgłoszenia do19.08.2017

Anna Jedlińska, Janusz Jedliński

Stanisław Ginter, Tomasz Oset

Grzegorz Blaszczyk

 

4.

Prób Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

10.09.2017-Borowy Las/koło Gowidlina Obsada:

 Zaproszenie

 

 

 

 

Członkowie PZŁ 30,-

Pozostali              80,-

Zgłoszenia do 3.09.2017

Anna Jedlińska, Janusz Jedliński

Stanisław Ginter, Tomasz Oset

Grzegorz Blaszczyk

2016-10-14   

Komunikat 5/2016

 

2 Powiatowy Lekarz Weterynari przy PIW w Starogarddzie Gd informuje o zmianie organizacji pracy Labolatorium Wytrawiania przy PIW. Labolatorium będzie badać próbkę w/k włośnia dostarczonego przez myśłiwego w poniedziałki , srody i piątki pomiędzy godz14:30 a 16:30. Próbki mogą być dostarczane od 08:00- 15:00 do PIW w dni robocze. Jednak wyniki będą możliwe do odbioru w poniedziałek, środę i piątek ok 18:00

3. Do krainy Wiecznych łowów odzedł były nasz kol. Zygmund Rohde.

4 Zaliczono staz kol. Krzysztofowi Babickiemu

 

 

2016-08-15   

Komunikat 3/2016

1.    Dnia 18.09.2016 ogodz. 15.00 na Stanicy Owcze Błota odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ Rogacz.. W załączeniu porządek obrad i propozycja uchwały

2.    Na podstawie uchwały NRŁ, podajemy wysokość składek członkowskich na rok 2017:

·       składka normalna 355 zł

·       składka ulgowa 195 zł

3.    Termin wpłaty na konto koła mija z dniem 30 listopada 2016r. Członkowie koła opłacają składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego. Do korzystania ze składki ulgowej mają prawo koledzy, którzy ukończyli 70 lat do końca br. oraz młodzież ucząca się lub studiująca na studiach stacjonarnych.

4.    Przed polowaniem zbiorowym w dniu 05.11.2016r. odbędzie się:

·       Msza Św. polowa celebrowana przez kol. ks. Z. Ossowskiego przy Stanicy Myśliwskiej

·  Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Po zakończonym polowaniu na naszej stanicy odbędzie się Biesiada Myśliwska

5.    Przypominamy o uchwale z ostatniego WZ „Podjęto uchwałę o opodatkowaniu członków Koła na kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na organizację 40-lecia powstania Koła – kwota płatna do 31.08.2016 r.”

6.    Koledzy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w polowaniu wyjazdowym w Unisławiu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu u kolegi łowczego do dnia 01.12.2016r. O planie podróży będzie się można dowiedzieć telefonicznie u łowczego i na naszej stronie internetowej. Koszt wynajęcia autobusu pokrywają pasażerowie.

7.    W planie polowań zbiorowych zaplanowano dodatkowe (rezerwowe) polowania zbiorowe, które odbędą się w przypadku zagrożenia planu pozyskania. W czwartek wieczorem przed ewentualnym polowaniem (rezerwowym) zostaną rozesłane informacje SMS, pocztą elektroniczną lub osobisty telefon wykonany do łowczego

.

8.    Na polowaniach w dniach 05.11.16r., 03.12.16r. i 19.12.16r., poczęstunek organizuje Zarząd Koła. Na pozostałych polowaniach posiłek organizuje (nie jest to obowiązkowe) prowadzący polowania. Koszt naganki pokrywają myśliwi uczestniczący w polowaniu

9.    Przypominam kolegom, którzy o dostarczaniu fotografii do nowych legitymacji PZŁ

10. Na kaczki wolno polować w poniedziałki i środy. Na oczku wodnym „Lisie Jamy wprowadzono  całkowity zakaz polowania na kaczki – tereny lęgowe.

11. W dniu 13.08.2016 ok godz.16.00 na Stanicy Myśliwskiej odbędzie się Rodzinna Biesiada Myśliwska. Zapraszamy członków koła wraz z rodzinami i prosimy  o przyniesienie ze sobą wkładu w organizację stołu biesiadnego.

12. Imprezy Myśliwskie

·  28.08.2016 XXII Mistrzostwa Świata Kół Kociewia

·  10.09.2016 Zawody myśliwskie i Braci Kurkowej „O Tabakierę Starosty Powiatu Starogardzkiego”

13. W załączeniu

·       Plan polowań na sezon 2016/2017

·       Uchwały WZ z 23.04.2016

·       Podządek Obrad NWZ i propozycja uchwały

 

 

 

 

2016-05-21   

Telewizja PZŁ

TV PZŁ -telewizja łowiecki (link do tv kliknij)

2014-06-20   

Spotkanie z młodzieżą 18.06.2014

 

           

         

         

2012-03-14   

Humor myśliwski

Właściciel przydrożnej gospody mówi do żony:
- Porcja zająca dla tego starszego pana!
- Może lepiej zaproponować mu cos innego?
- Dlaczego?
- Słyszałam jak mówił do faceta, który siedzi za nim przy stoliku, że jest myśliwym. Jeszcze pozna, że nasz zając to kot.


 

 Mąż telefonuje z polowania do domu:
- Kochanie, będę za dwie godziny w domu.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję


Początkujący myśliwy tłumaczy swojemu sąsiadowi:
- Nie ma bardziej chytrych zwierząt od lisa. Wczoraj przez cały dzień tropiłem jednego lisa,
 a gdy w końcu go zastrzeliłem, okazało się, że to pies!

 

2011-10-13   

Link z prognozą pogody + wschody i zachody słońca dla Osieczny

http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=1986