Aby mieć dostęp do archiwum należy się zalogować

Aktualności

2019-09-02   

Komunikat 3/2019

Z dniem 01.10.2019 uchwała Zarządu w KŁ Rogacz wprowadza się elektroniczną książkę ewidencji myśliwych na polowaniu.

W okresie przejściowym od dnia 02.09.2019 do 30.09.2019 będą funkcjonowały dwie książki ewidencji: tradycyjna w wersji papierowej i książka w wersji elektronicznej.

W pierwszej kolejności wpisujemy się jak dotychczas do książki papierowej a w drugiej kolejności do elektronicznej. Oba wpisy muszą być identyczne.

Zarząd podzielił obwody na łowiska (rejony).

 

1.      W naszym Kole będzie funkcjonowała EPI24 link do strony - www.epi24.pl

2.      Wersja mobilna dostępna jest na stronie:

·        dla smartfonów z androidem na play.google.com

·        dla smartfonów z iOS ns stronie  apps.apple.com

3.      Odstrzały należy zamawiać u Łowczego z wyprzedzeniem. Nie są one wypisywane ręcznie tylko wydrukowywane z programu.

4.      Dane do logowania : login Nazwisko i Imię

                          hasło hasło

 

2019-05-27   

Zające 2019

   

   

2019-04-23   

Komunikat 2/2019

1.     Z dniem 28.04.2019 Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym obwodu 263 zostaje przeniesiona z Nadleśnictwa Lubichowo do Osady Młynki  3

2.     W załączeniu przysyłamy wykaz uchwł do rozpatrzenia na najbliższym WZ:

·        Każde rozpoczęte polowanie przez myśliwego, który opuszcza rejon polowania, powinno być niezwłocznie odnotowane w książce jako zakończone. Ponowny wyjazd (np. poranny) jest rozpoczęciem nowego polowania.

·        Każdy członek koła jest zobowiązany posiadać mundur myśliwski. Koło sfinansuje zakup mudurów myśliwskich w 50% ich wartości. Zarząd uzgodni dostawcę, cenę i termin wykonania.

·        Nowo-przyjęci członkowie są zobowiązani do zakupu munduru w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia do koła.

·        Propozycja odznaczeń łowieckich: A.Karcz, P.Pierzga, P.Adrych, J.Jezierski, Z.Niesiołowski, M.Gutkowski.

3.     Przypominamy że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Łowieckiego „Rogacz”, podsumowujące rok gospodarczo-łowiecki 2018/2019 zostaje wyznaczone na dzień 27.04.2019 (sobota)
o godz. 10.00

 

2018-06-03   

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO"

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator" lub „PIŁ") będący Administratorem Danych Osobowych członków  PZŁ , informuje o zasadach przetwarzania  tych danych oraz związanych  z  tym  prawach   przysługujących  członkom PZŁ ..

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl, lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa

 Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli :

1)     prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2)     troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3)     ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4)     czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5)     organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6)     współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7)     wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8)     prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9)     realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10)  egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Dane osobowe członków  PZŁ  przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z  polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie każdy  członek  PZŁ  lub  stażysta  może uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz  zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma również prawo do ograniczenia przetwarzania  danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

2016-08-15   

Komunikat 3/2016

1.    Dnia 18.09.2016 ogodz. 15.00 na Stanicy Owcze Błota odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ Rogacz.. W załączeniu porządek obrad i propozycja uchwały

2.    Na podstawie uchwały NRŁ, podajemy wysokość składek członkowskich na rok 2017:

·       składka normalna 355 zł

·       składka ulgowa 195 zł

3.    Termin wpłaty na konto koła mija z dniem 30 listopada 2016r. Członkowie koła opłacają składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego. Do korzystania ze składki ulgowej mają prawo koledzy, którzy ukończyli 70 lat do końca br. oraz młodzież ucząca się lub studiująca na studiach stacjonarnych.

4.    Przed polowaniem zbiorowym w dniu 05.11.2016r. odbędzie się:

·       Msza Św. polowa celebrowana przez kol. ks. Z. Ossowskiego przy Stanicy Myśliwskiej

·  Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Po zakończonym polowaniu na naszej stanicy odbędzie się Biesiada Myśliwska

5.    Przypominamy o uchwale z ostatniego WZ „Podjęto uchwałę o opodatkowaniu członków Koła na kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na organizację 40-lecia powstania Koła – kwota płatna do 31.08.2016 r.”

6.    Koledzy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w polowaniu wyjazdowym w Unisławiu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu u kolegi łowczego do dnia 01.12.2016r. O planie podróży będzie się można dowiedzieć telefonicznie u łowczego i na naszej stronie internetowej. Koszt wynajęcia autobusu pokrywają pasażerowie.

7.    W planie polowań zbiorowych zaplanowano dodatkowe (rezerwowe) polowania zbiorowe, które odbędą się w przypadku zagrożenia planu pozyskania. W czwartek wieczorem przed ewentualnym polowaniem (rezerwowym) zostaną rozesłane informacje SMS, pocztą elektroniczną lub osobisty telefon wykonany do łowczego

.

8.    Na polowaniach w dniach 05.11.16r., 03.12.16r. i 19.12.16r., poczęstunek organizuje Zarząd Koła. Na pozostałych polowaniach posiłek organizuje (nie jest to obowiązkowe) prowadzący polowania. Koszt naganki pokrywają myśliwi uczestniczący w polowaniu

9.    Przypominam kolegom, którzy o dostarczaniu fotografii do nowych legitymacji PZŁ

10. Na kaczki wolno polować w poniedziałki i środy. Na oczku wodnym „Lisie Jamy wprowadzono  całkowity zakaz polowania na kaczki – tereny lęgowe.

11. W dniu 13.08.2016 ok godz.16.00 na Stanicy Myśliwskiej odbędzie się Rodzinna Biesiada Myśliwska. Zapraszamy członków koła wraz z rodzinami i prosimy  o przyniesienie ze sobą wkładu w organizację stołu biesiadnego.

12. Imprezy Myśliwskie

·  28.08.2016 XXII Mistrzostwa Świata Kół Kociewia

·  10.09.2016 Zawody myśliwskie i Braci Kurkowej „O Tabakierę Starosty Powiatu Starogardzkiego”

13. W załączeniu

·       Plan polowań na sezon 2016/2017

·       Uchwały WZ z 23.04.2016

·       Podządek Obrad NWZ i propozycja uchwały

 

 

 

 

2016-05-21   

Telewizja PZŁ

TV PZŁ -telewizja łowiecki (link do tv kliknij)

2012-03-14   

Humor myśliwski

Właściciel przydrożnej gospody mówi do żony:
- Porcja zająca dla tego starszego pana!
- Może lepiej zaproponować mu cos innego?
- Dlaczego?
- Słyszałam jak mówił do faceta, który siedzi za nim przy stoliku, że jest myśliwym. Jeszcze pozna, że nasz zając to kot.


 

 Mąż telefonuje z polowania do domu:
- Kochanie, będę za dwie godziny w domu.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję


Początkujący myśliwy tłumaczy swojemu sąsiadowi:
- Nie ma bardziej chytrych zwierząt od lisa. Wczoraj przez cały dzień tropiłem jednego lisa,
 a gdy w końcu go zastrzeliłem, okazało się, że to pies!

 

2011-10-13   

Link z prognozą pogody + wschody i zachody słońca dla Osieczny

http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=1986