Aby mieć dostęp do archiwum należy się zalogować

Aktualności

2017-09-27   

Komunikat 5/2017

1.    Na podstawie uchwały NRŁ, podajemy wysokość składek członkowskich na rok 2018:
•    składka normalna 357 zł
•    składka ulgowa 197 zł
2.    Termin wpłaty na konto koła mija z dniem 30 listopada 2017r. Członkowie koła opłacają składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego. Do korzystania ze składki ulgowej mają prawo koledzy, którzy ukończyli 70 lat do końca br. oraz młodzież ucząca się lub studiująca na studiach stacjonarnych.
3.    Zgodnie z poleceniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Afrykańskiego Pomoru Świń, koła łowieckie mają obowiązek zredukować do dnia 30 listopada 2017 r populację dzików do poziomu 0,5 osobnika na km. W związku z powyższym zwaracam się do kolegów o zwiększenie aktywności w pozyskaniu dzików. Niewykonanie redukcji dzików z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust.12 Ustawy oraz § 133 ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia i może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ.
4.    W załączeniu przysyłamy załącznik do Zarządenia 7/2017 ZG PZŁ w sprawie wytycznych w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań. Prosimy się z nim dokładnie zapoznać
.
5.    Przed polowaniem zbiorowym w dniu 04.11.2017r. odbędzie się:
•    Msza Św. polowa na Stanicy Myśliwskiej
•    Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.
•     Po zakończonym polowaniu na naszej stanicy odbędzie się Biesiada Myśliwska
6.    Koledzy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w polowaniu wyjazdowym w Unisławiu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu u kol. łowczego do dnia 10.12.2017r. O planie podróży będzie się można dowiedzieć telefonicznie u łowczego i na stronie internetowej.
7.    W planie polowań zbiorowych zaplanowano dodatkowe (rezerwowe) polowanie zbiorowe, które odbędą się w przypadku zagrożenia planu pozyskania. W czwartek wieczorem przed ewentualnym polowaniem (rezerwowym) zostaną rozesłane informacje SMS, pocztą elektroniczną lub osobisty telefon wykonany do łowczego.
8.    Przypominam o dostarczaniu fotografii do nowych legitymacji PZŁ
9.    Na kaczki wolno polować w poniedziałki i środy. Na oczku wodnym „Lisie Jamy” wprowadzono  całkowity zakaz polowania na kaczki – tereny lęgowe.
10.    W poczet członków macierzystych przyjęto kol. Ramzesa Pawłowskiego
11.    W dniu 21.10.2017 r. w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku –Oliwie  o godz. 13.00. rozpocznie się msza św „VII Hubertusa Gdańskiego” Od 15:30 na Jaśkowej Dolinie 114 biesiada myśliwska i koncert sygnałów i muzyki myśliwskiej.
12.    W załączeniu

•    Plan polowań na sezon 2017/2018
•    Zarządenia 7/2017 ZG PZŁ

2017-08-20   

Wykaz obszarów na których można stosować nokto- i termowizji legalnie

ałącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Od dnia 4 sierpnia istnieje możliwość odstrzału dzików przy użyciu nokto i termowizji.

Na terenie Polski polowanie z udziałem nokto- i termowizji legalnie można wykonywać na obszarze:

W województwie podlaskim:

    gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
    gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
    gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl,
    Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
    część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
    gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

W województwie mazowieckim:

    gmina Platerów w powiecie łosickim, w województwie lubelskim:
    gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

2017-08-19   

Komunikat 4/2017

1.    Do komuniaktu dołączono dwa nowe rozporządzenia : Zmieniające w sprawie okresów polowań na zwierzynę łowną i w sprawie szczególnych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Proszę się nimi dokładnie zapoznać.
2.    W dniu 26.08.2017 Zarząd Koła organizuje polowanie zbiorowę na kaczki, miejsce zbiórki Stanica godz 06:00, prowadzący kol. M Gutkowski i A. Karcz, obwody 263/264. W czasie polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne.
3.    Konkurs „O Puchar Prezesa” który miał odbyć się 17.06.br z powodów niezależnych od koła został przesunięty na dzień 02.09.2017 w godz 14:00 – 17:00 na Strzelnicy w Bietowie  Zarząd zaprasza kolegów na konkurs strzelecki w strzelaniu: „Dzik w przebiegu” naboje w ilości 5 szt. (tzw. brenek) na myśliwego zapewnia koło. Dzięki uprzejmości kol. St. Pawłowskiego który zasponsorował naboje śrutowe będzie można podnieść umiejętności strzeleckie na oś (trap).
4.    W dniu 26.08.2017 ok godz.17.00 na Stanicy Myśliwskiej odbędzie się Rodzinna Biesiada Myśliwska. Zapraszamy członków koła wraz z rodzinami i prosimy  o przyniesienie ze sobą wkładu w organizację stołu biesiadnego.
5.    Na kaczki wolno polować w poniedziałki i środy. Na oczku wodnym „Lisie Jamy” wprowadzono całkowity zakaz polowania na kaczki – tereny lęgowe.
6.    W poczet starzystów przyjęto kol. P. Canchoya-Kralewski.
7.    W związku z przypadkami pojawien sia się szakala złocistego, zwracamy się prośbą o zgłaszanie wszelkich przypadków zauważenia bądź znalezienia padłego osobnika kol. łowczemu.
8.    W dniach 2 - 3 września w Kwidzynie przeprowadzony zostanie XVII Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskie

2016-10-14   

Komunikat 5/2016

 

2 Powiatowy Lekarz Weterynari przy PIW w Starogarddzie Gd informuje o zmianie organizacji pracy Labolatorium Wytrawiania przy PIW. Labolatorium będzie badać próbkę w/k włośnia dostarczonego przez myśłiwego w poniedziałki , srody i piątki pomiędzy godz14:30 a 16:30. Próbki mogą być dostarczane od 08:00- 15:00 do PIW w dni robocze. Jednak wyniki będą możliwe do odbioru w poniedziałek, środę i piątek ok 18:00

3. Do krainy Wiecznych łowów odzedł były nasz kol. Zygmund Rohde.

4

 

2016-08-15   

Komunikat 3/2016

1.    Dnia 18.09.2016 ogodz. 15.00 na Stanicy Owcze Błota odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ Rogacz.. W załączeniu porządek obrad i propozycja uchwały

2.    Na podstawie uchwały NRŁ, podajemy wysokość składek członkowskich na rok 2017:

·       składka normalna 355 zł

·       składka ulgowa 195 zł

3.    Termin wpłaty na konto koła mija z dniem 30 listopada 2016r. Członkowie koła opłacają składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego. Do korzystania ze składki ulgowej mają prawo koledzy, którzy ukończyli 70 lat do końca br. oraz młodzież ucząca się lub studiująca na studiach stacjonarnych.

4.    Przed polowaniem zbiorowym w dniu 05.11.2016r. odbędzie się:

·       Msza Św. polowa celebrowana przez kol. ks. Z. Ossowskiego przy Stanicy Myśliwskiej

·  Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Po zakończonym polowaniu na naszej stanicy odbędzie się Biesiada Myśliwska

5.    Przypominamy o uchwale z ostatniego WZ „Podjęto uchwałę o opodatkowaniu członków Koła na kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na organizację 40-lecia powstania Koła – kwota płatna do 31.08.2016 r.”

6.    Koledzy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w polowaniu wyjazdowym w Unisławiu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu u kolegi łowczego do dnia 01.12.2016r. O planie podróży będzie się można dowiedzieć telefonicznie u łowczego i na naszej stronie internetowej. Koszt wynajęcia autobusu pokrywają pasażerowie.

7.    W planie polowań zbiorowych zaplanowano dodatkowe (rezerwowe) polowania zbiorowe, które odbędą się w przypadku zagrożenia planu pozyskania. W czwartek wieczorem przed ewentualnym polowaniem (rezerwowym) zostaną rozesłane informacje SMS, pocztą elektroniczną lub osobisty telefon wykonany do łowczego

.

8.    Na polowaniach w dniach 05.11.16r., 03.12.16r. i 19.12.16r., poczęstunek organizuje Zarząd Koła. Na pozostałych polowaniach posiłek organizuje (nie jest to obowiązkowe) prowadzący polowania. Koszt naganki pokrywają myśliwi uczestniczący w polowaniu

9.    Przypominam kolegom, którzy o dostarczaniu fotografii do nowych legitymacji PZŁ

10. Na kaczki wolno polować w poniedziałki i środy. Na oczku wodnym „Lisie Jamy wprowadzono  całkowity zakaz polowania na kaczki – tereny lęgowe.

11. W dniu 13.08.2016 ok godz.16.00 na Stanicy Myśliwskiej odbędzie się Rodzinna Biesiada Myśliwska. Zapraszamy członków koła wraz z rodzinami i prosimy  o przyniesienie ze sobą wkładu w organizację stołu biesiadnego.

12. Imprezy Myśliwskie

·  28.08.2016 XXII Mistrzostwa Świata Kół Kociewia

·  10.09.2016 Zawody myśliwskie i Braci Kurkowej „O Tabakierę Starosty Powiatu Starogardzkiego”

13. W załączeniu

·       Plan polowań na sezon 2016/2017

·       Uchwały WZ z 23.04.2016

·       Podządek Obrad NWZ i propozycja uchwały

 

 

 

 

2016-05-21   

Telewizja PZŁ

TV PZŁ -telewizja łowiecki (link do tv kliknij)

2012-03-14   

Humor myśliwski

Właściciel przydrożnej gospody mówi do żony:
- Porcja zająca dla tego starszego pana!
- Może lepiej zaproponować mu cos innego?
- Dlaczego?
- Słyszałam jak mówił do faceta, który siedzi za nim przy stoliku, że jest myśliwym. Jeszcze pozna, że nasz zając to kot.


 

 Mąż telefonuje z polowania do domu:
- Kochanie, będę za dwie godziny w domu.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję


Początkujący myśliwy tłumaczy swojemu sąsiadowi:
- Nie ma bardziej chytrych zwierząt od lisa. Wczoraj przez cały dzień tropiłem jednego lisa,
 a gdy w końcu go zastrzeliłem, okazało się, że to pies!

 

2011-10-13   

Link z prognozą pogody + wschody i zachody słońca dla Osieczny

http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=1986