Aby mieć dostęp do archiwum należy się zalogować

Historia

Historia koła

Koło Łowiecki „Rogacz” rozpoczęło działalność 6 marca 1976roku a zarejestrowane zostało 16 września 1976 pod numerem 69. Pierwszy zarząd: Prezes Kazimierz Maliszewski, łowczy Janusz Graban, sekretarz Edward Koniuszek, skarbnik Jerzy Kropidłowski. Członkowie założyciele : Stefan Zabrocki, Gerard Noga, Zygmunt Rohde, Józef Kaszubowski, Zbigniew Lasek, Józef Lasek, Hubert Szczęsny, Stefan Kożuch. Pierwszym łowiskiem był ob. 135/88 a w 1981 otrzymaliśmy ob. 132. Pierwsza składka członkowska na rzecz koła wynosiła 50 zł. Dzisiaj posiadamy te same obwody o łącznej powierzchni 9 000 ha. Liczba członków powiększyła się do 45 członków a składka członkowska wynosi 30 zł.

Łowisko, na którym gospodarujemy to północno wschodni kraniec Borów Tucholskich oznaczony w podziale na obwody numerami 131 i 134  i jako obwody leśne dzierżawione są od Lasów Państwowych. Terytorialnie zawierają się e odrębie nadleśnictw Lubichowo i Kaliska. Obszar Borów Tucholskich to monolity sosnowe założone na ubogich piaszczystych glebach z nielicznie występującymi drzewostanami mieszanymi. Obszary przyległe to pola prywatnej własności również w większości nisko produktywne.. Znaczącymi elementami wartości naszych obwodów są przepływająca od północy i wschody rzeka Wda(Czarna Woda) z przyległymi do niej łąkami i nieużytkami dającymi żer jak i schronienie, także pola i „Łąka Pańska ” pomiędzy Osieczną i Klaminami stanowią rozległe żerowisko zwierzyny. Uwarunkowania przyrodnicze powodują, że łowisko nasze należy do słabych co wymusza intensywną gospodarkę łowiecką zmierzająco do :

Ø      Wzbogacenia bazy  zerowej poprzez zakładanie poletek żerowych, gryzowych,

Ø      Koszenie łąk dla utrzymania ich wartości

Ø      Ochrona łowisk przed szkodnikami w tym dwunożnymi,

Ø      Gospodarowanie populacjami w sposób racjonalny,

Gwarantujący utrzymanie optymalnego poziomu pogłowia zwierzyny.

Zasady gospodarowania łowiska ujęte są w wieloletnich planach Rejonu Hodowlanego Nr4 i ich przestrzeganie powinno zmierzać do osiągnięcia z jednej strony samofinansowania się gospodarki łowieckiej, przy rzecz jasna znacznym udziale i aktywności członków Koła a takrze wielu przeżyć myśliwskich.

Gatunkami gospodarczymi są: Jeleń, dzik, szrna i częściowo daniel. Mała ilość wód stojących w tym bagien, trzcinowisk, rozlewisk, a także płynących powoduje, że zwierzyna drobna w tym ptactwo stanowią marginalny element działalności łowieckiej.

Jesteśmy najmłodszym kołem rejonu starogardzkiego, ale nie mamy co się wstydzić. Prezesi, którzy w minionych latach przewodzili kołu: K. Maliszewski, B. Maliszewski, St. Nowicki, H. Szczęsny, Br. Szneider, H. Weisbrodt, St. Pawłowski, I. Kasperczyk, dbali o rozwój łowiectwa. Z inicjatywy ostatniego kolegi prezesa powstała Stanica Myśliwska w Owczych Błotach. Jest to miejsce gdzie możemy odpocząć po trudach polowania. Obywają się tam szkolenia, spotkania z młodzieżą, obrady oraz polowe msze św. Hubertusowski.

Na terenie naszego łowiska jest usadowiona strzelnica myśliwska w Bietowie. Grupa inicjatywna pod przewodnictwem kol. Br. Sznidera i z duża pomocą Nadleśnictwa Lubichowo budowała ten obiekt. Na nim koledzy mogą podnosić umiejętności strzeleckie. Kiedyś wewnętrzne zawody strzeleckie odbywały się na łące, a teraz możemy korzystać z komfortowych warunków. Nasza drużyna w składzie kol. Br. Szneider, J. Jezierski, R. Wierzba dzięki temu obiektowi zdobywała trofea na różnych zawodach włącznie z ogólnopolskimi.

Przemyąślana długoterminowa plany skutkowały zwiększeniem pozyskania zwierzyny, ilościowo jak i jakościowo. Początkowo strzelaliśmy 2 – 3 byki rocznie Teraz z naszego łowiska pozyskujemy ok. 10 byków jeleni. Od pary lat na liście pojawiły się daniele które pozyskujemy na razie w małych ilościach. W ostatnich latach zauważa się  łosie  który odwiedził nas „przejazdem” i na posiłek wpadają wilki . Koledzy M. Gutkowski w 2008r. i A. Schutta w 2010 pozyskali brązowomedalowe byki a kol. W. Szrejber na polowaniu zbiorowym w 2005 ustrzelił dzika o wadze 132 kg. W latach 2007-2012 introdukowaliśmy w nasze łowisko kuropatwy.

Od lat współpracujemy z szkołami których siedziby znajdują się na terenie naszego łowiska. Co roku w okresie przed wakacyjnym zapraszamy do naszej Stanicy, uczniów ze szkół Osieczna i Cypel aby przy ognisku odkryć i objaśnić młodzieży sekretne życie lasu i jego mieszkańców i pokazać pozytywne strony łowiectwa.

Poniżej przedstawiono listę członków Naszego Koła, którzy wykazali się wkładem dla łowiectwa i zostali za to uhonorowani: Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej H. Chamier Gliszczyński, P. Cierech, I. Kasperczyk, R. Maliszewski, St Pawłowski, St. Nowicki, R. Tomczak, R. Wierzba, M.Zabrocki  Brązowym Medalem Zasługi  Łowieckiej  P. Adrych, M. Gytkowski, J. Kaszubowski, R. Maliszewski, T. Orzłowski, St. Pawłowi, R. Wierzba. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – I. Kasperczyk, Br. Szneider.

Ci koledzy odeszli od nas i cieszą się wiecznymi łowami: Leszek Bona, Kazimierz Graban, Tadeusz Kępny, Stefan Kożuch, Jerzy Kropidłowski, Henryka i Kazimierz Kulik, Józef Lasek, Benedykt Maliszewski, Kazimierz Maliszewski, Witold Mazurowski, Tomasz Młotowski, Bogdan Moszczyński, Stanisław Nierzwicki,Stanisław Nowicki, Zenon Patykuła, Władysław Skowron, Jerzy Stella, Hubert Szczęsny, Jan Toboła, Henryk Weisbrodt, Kazimierz Zieliński.

Gdy zapełnimy odstrzał możemy odpocząć  sie szukać grzybów na bigos, owoców na nalewki. Popływać kajakiem po rzece Wdzie , zastanowić się przy pamiątkowym kamieniu o czym myślał Karol ( pole biwakowe Młynki), podumać się przy dymarce  na co polowali praojcowie (Osieczna),poszukać skarbu Napoleońskiego ( podmokłe łąki nad Wdą), lub obejrzeć pozostałości okopów z ostatniej wojny (Klaniny).